วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
2 เมษายน 2562
ลงวันที่ 03/04/2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายวีระยุทธ ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา ได้มอบหมายให้ นายพรเทพ  ธีระกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ และคณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา


'