title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 08/03/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เมืองแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/03/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/02/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 04/02/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานซื้อคอนกรีตสำเร็จรูป 306 KSC จำนวน 82 ลบ.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 14/01/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจัดซื้อราวกันอันตราย จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/01/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ (ช่วงที่ 1) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/01/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการงาน Retaining Wall Type 2B ปริมารงาน 260 เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย (ช่วงที่ 1) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 22/12/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการงานชุดสัญญาณไฟกระพริบ พลังงานแสงอาทิตย์ ปริมาณงาน 18 ต้น เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ (ช่วงที่ 1) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 22/12/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ (ช่วงที่ 2) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/12/2563 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.144+500-กม.147+000 รวมระยะทาง 2.500 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 122 รายการ