title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 25-6601-97-8 งานเงินทุนฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/-/64/31 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 46-6238-01-8 งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/-/64/30 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 31-6218-95-2 งานเงินทุนฯ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/-/64/29 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/30/64/126 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/30/64/125 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/30/64/124 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/30/64/123 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/30/64/122 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/30/64/118 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน โคกใหญ่-ปากห้วย ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 153/35/64/16 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 6,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2275 ตอน ห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 153/35/64/20 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โครงการฯ สาย 201 โนนหัน-ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2564 153/60/64/19 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2564 153/35/64/26 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 ซื้อน้ำมันดีเซลบี7 เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 ตอนห้วยไร่-ห้วยใหญ่ ช่วงที่2 ระหว่าง กม.147+000-กม.149+800 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2564 153/35/64/113(ร.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 ซื้อน้ำมันดีเซลบี7 เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.243+000 - กม.246+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2564 153/35/64/114(น.2) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 943 รายการ