title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 08/03/2564 คค 06114.2/eb.41/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
2 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 01/03/2564 คค 06114.2/eb./2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
3 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 24/02/2564 คค 06114.2/eb./2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
4 งานซื้อคอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 825 ลบ.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 04/02/2564 คค 06114.2/eb.40/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
5 งานจัดซื้อราวกันอันตราย จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี- เหมืองแพร่ 14/01/2564 คค 06114.2/eb.39/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
6 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ (ช่วงที่ 1) 25/12/2563 คค 06114.2/eb.38/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
7 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ (ช่วงที่ 2) 22/12/2563 คค 06114.2/eb.37/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
8 งานจ้างเหมาดำเนินการงานชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์) ปริมาณงาน 18 ต้น เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ (ช่วงที่ 1) 22/12/2563 คค 06114.2/eb.36/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
9 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย (ช่วงที่ 2) 17/12/2563 คค 06114.2/eb.34/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
10 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย (ช่วงที่ 1) 17/12/2563 คค 06114.2/eb.33/3654 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
11 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า - หลักร้อยหกสิบ (ช่วงที่ 1) 16/12/2563 คค 06114.2/eb.35/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
12 งานจ้างเหมาดำเนินการ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2195 ตอน อาฮี - เหมืองแพร่ 16/12/2563 คค 06114.2/eb.32/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ (ช่วงที่ 2) 15/12/2563 คค 06114.2/eb.27/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
14 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ (ช่วงที่ 2) 15/12/2563 คค 06114.2/eb./2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2275 ตอน ห้วยไร่ - ห้วยใหญ่ (ช่วงที่ 1) 15/12/2563 คค 06114.2/eb.26/2564 ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
แสดง 1 ถึง 15 จาก 88 รายการ