title
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
Lomsak Road Construction Center
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ทางและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
กำหนดวัน เวลา วถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
ลงวันที่ 18/01/2564

กำหนดวัน เวลา วถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร


'