f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระภิกษุสงฆ์ และวางพานพุ่มเนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 07/12/2563

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอานัฐ นิธิวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่ พระภิกษุสงฆ์

และวางพานพุ่มเนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)

โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี

และมี ประชาชน หน่วยงานเอกชนและ หน่วยงานราชการต่างๆเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศาลา60พรรษา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี


'